Pibellau rhychiog plastig

  • Double-wall plastic corrugated pipe

    Pibell rhychiog plastig wal dwbl

    Pibell rhychiog wal ddwbl: mae'n fath newydd o bibell gyda wal allanol frodorol a wal fewnol llyfn.Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cyflenwi dŵr ar raddfa fawr, cyflenwad dŵr, draenio, gollwng carthffosiaeth, gwacáu, awyru isffordd, awyru mwynglawdd, dyfrhau tir fferm ac yn y blaen gyda phwysau gweithio o dan 0.6MPa.Mae lliw wal fewnol meginau wal ddwbl fel arfer yn las a du, a bydd rhai brandiau'n defnyddio melyn.

  • Single-wall Plastic Corrugated Pipes

    Pibellau Rhychiog Plastig Wal Sengl

    Meginau wal sengl: PVC yw'r prif ddeunydd crai, sy'n cael ei wneud gan fowldio chwythu allwthio.Mae'n gynnyrch a ddatblygwyd yn y 1970au.Mae arwynebau mewnol ac allanol y bibell rhychiog un wal yn rhychiog.Gan fod twll y cynnyrch pibell rhychiog plastig yn y cafn ac yn hir, mae'n goresgyn anfanteision cynhyrchion tyllog â waliau gwastad sy'n hawdd eu rhwystro ac yn effeithiol. effeithio ar yr effaith draenio.Mae'r strwythur yn rhesymol, fel bod gan y bibell ddigon o wrthwynebiad cywasgu ac effaith.